Njengolwandle Oludiniwe

UZamani ungumhloli wamabhilidi oqalayo emsebenzini, ucasukile ebona ukukhwabanisa okwenziwa umphathi wakhe. U-Amahle uyintatheli exoshiwe emsebenzini ngoba ebika ngenkohlakalo. USthembiso kanye nomndeni wakhe balungisa umuzi wabo emuva kokuba izikhukhula ziwulimazile. Zizohlangana kanjani izimpilo zabo bonke labantu uma kufika isivunguvungu esinamandla eDurban, sifika nemiphumela ehlasimulisa umzimba? This story is also available in English: Like an Angry Sea This […]

Click here for the full original article on Fundza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here