Egutyungelwe ligazi

UPhumlani ngamathe nolwimi nomntakwabo omkhulu uZanoxolo-noxa umama wabo ethiwe lwale kukugqama  kwakhe kunokuba aqaphele ukuba uPhumlani yincutshe kumdlalo weqakamba. La madodana alekelanayo avana kakhulu akukho sikrokro santo- de kube yenye intsasa apho ubomi babo batshintsha khona, butshintsha umphelo, mhla ubomi babo bagutyungelwa ligazi… This story is also available in English: Covered in Blood

Click here for the full original article on Fundza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here